Przykładowy jadłospis z rozdziału 1.1.3.2. Pacjent z postacią zwężającą choroby Leśniowskiego-Crohna z ryzykiem rozwoju niedożywienia - dietoterapia uwzględniająca żywienie dojelitowe

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem